site loader
Song image

“زخم باز در آسمان” سالگرد جنایت سرنگونی هواپیمای مسافری بر فراز تهران دروغ.. تکذیب.. انکار ..اقرار

By - مهرآفاق مقیمی

“زخم باز در آسمان” سالگرد جنایت سرنگونی هواپیمای مسافری بر فراز تهران با موشک‌های سپاه پاسداران
دروغ تکذیب انکار … اقرار … کار خودشان بود … ماست مالی … نمایش دادگاه نمایشی

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.