site loader
Song image

حذف سوبسیدها، موج گرانی کالاهای اساسی، معنی عدالت نزد مردم و حکومت

By - احمد علوی

حذف سوبسیدها، موج گرانی کالاهای اساسی، معنی عدالت نزد مردم و حکومت
گفتگو با احمد علوی پروفسور اقتصاد در سوئد

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.