site loader
2022-01-03 درگذشت فریدون شایان، نویسنده، مدرس و پژوهش گر فلسفه

درگذشت فریدون شایان، نویسنده، مدرس و پژوهش گر فلسفه

فریدون شایان، نویسنده و پژوهش گر فلسفه، در آخرین روز سال 2021 در بیمارستانی در استکهلم بر اثر ایست قلبی و ابتلا به کرونا درگذشت. انسانی فرهیخته و دردمند و سوسیالیست که در پراکندن بذر آگاهی علمی کوشش بسیار نمود.
فریدون شایان در سال1326 خورشیدی، 1948 میلادی در تهران زاده شد. تحصیلات خود را در ایران و فرانسه گذراند. در دهه پنجاه بخاطر اندیشه های مارکسیستی و نوشتن کتاب های فلسفی به زندان افتاد. پس از سدت گرفتن سرکوب حکومت اسلامی در دهه شصت به خارج از کشور رفت و در تبعید ساکن سوئد شد. یادش گرامی!
از فریدون شایان آثار متعددی در زمینه‌ی تاریخ، فلسفه و جامعه‌شناسی برجای مانده است. ازجمله‌ی این کتاب‌ها
مقدمه‌ای بر جامعه شناسی و فلسفه، از میمون تا انسان، تاریخ عصر جدید، تاریخ باستان،
تاریخ فرانسه، تاریخ سوئد، مبارزات طبقاتی، فرهنگ فلسفی،
بروز تراژیک در پاراداوکس‌های تاریخی،
از بهشت تا بهشت،
از سامان عقلی تا سامان هستی
عقل در تبعید: انسان در کشاکش آرمان و ابتذال
پنجره‌ای به حقیقت: مروری در اندیشه فلسفی
تاریخ علم واخلاق (سیرتحول مفهوم اخلاق )
گالیله: زندگی و آثار
زیبائی شناسی علمی ومقوله های هنری
اصول سوسیالیسم علمی
تاریخ عصر جدید: از انقلاب انگلستان تا کمون پاریس
نگاهی به فلسفه (فلسفه برای نوجوانان)