site loader
Song image
نمایه 240608 تابستان

By - نمایه

نمایه 240608
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More
Song image
نمایه 240601 منم می خوام جاری بشم

By - نمایه

نمایه 240601 منم می خوام جاری بشم
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More
Song image
سفر به هند. دمکراسی فقر را برطرف نکرده است!

By - سعید افشار

سفر به هند. دمکراسی فقر را برطرف نکرده است!
سعید افشار

More
Song image
از شاهزاده
تا تاجزاده؟ اپوزیسیون راست در جستجوی بناپارت

By - بهروز فراهانی

از شاهزاده تا تاجزاده ؟ اپوزیسیون راست در جستجوی بناپارت
نقد و نظر با بهروز فراهانی

More
Song image
نمایه 240511 سمفونی همبستگی

By - نمایه

نمایه 240511 سمفونی همبستگی
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More
Song image
اتفاق ناگزیر، ولایت فقیه ستون خیمه نظام یا لنگر برهم زننده تعادل آن

By - سعید افشار

پرسش اساسی امروز. اتفاق ناگزیر، رژیم در سراشیبی فروپاشی. ولایت فقیه ستون خیمه نظام یا لنگر برهم زننده تعادل آن سعبد افشار

More
Song image
تماس تلفنی 240504 میدان تلاقی فکرها و نظرها

By - تماس تلفنی

تماس تلفنی. 240504 میدان تلاقی فکرها و نظرها
گفتنی ها کم نیست!

More
Song image
یکم مه روز جهانی همبستگی کارگران در استکهلم 2009

By - از آرشیو

یکم مه روز جهانی کارگر
گفتگو با شماری از شرکت کندگان در استکهلم 2009 از آرشیو

More
Song image
آرمان عدالت به تاخیر افتاده است

By - فرزین ایرانفر, سعید افشار

آرمان عدالت به تاخیر افتاده است
روز همبستگی جهانی طبقه کارگر

More
Song image
نمایه 240406 اگر تو آمده بودی بهار می آمد

By - نمایه

نمایه 240406 اگر تو آمده بودی بهار می آمد
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More
Song image
سخن بگوئید از تجربه ها و دغدغه هایتان در برنامه میزبان تابستانی

By - میزبان تابستانی

سخن بگوئید از تجربه ها و دغدغه هایتان در برنامه میزبان تابستانی

More
Song image
نوروز 1403 همراه با هوشی
(هوش مصنوعی)

By - رادیو همبستگی

نوروز 1403 همراه با هوشی (هوش مصنوعی) 4 فروردین 1403 ، 23 مارس 2024
فرزین ایرانفر سعید افشار

More
Song image
روح جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بر فراز ایران در پرواز به امید سالی پربار

By - آزاده شکوهی

روح جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بر فراز ایران در پرواز است
نوروز پیروز به امید سالی پربار
آزاده شکوهی

More
Song image
خط آزاد تلفنی برخورد به نظر و رفتار دیگران. رویکرد جامعه شناسی یا روان شناسی

By - تماس تلفنی

قسمتی از خط آزاد تلفنی 240323 میدان تلاقی اندیشه ها و نظرها
بحث و گفتگو درباره برخورد به نظر و رفتار دیگران. رویکرد جامعه شناسی یا روان شناسی

More
Song image
اعتراض یک زن به فیلم گرفتن پنهانی آخوندی از او در قم هشتگ‌ #من_سلیطه‌ام

By - گزارش گفتگو

اعتراض یک زن به فیلم گرفتن پنهانی آخوندی از او در بیمارستانی در قم هشتگ‌ #من_سلیطه‌ام

More
Song image
سرسخن و نمایه 240316
نوروز پیروز

By - نمایه

سرسخن و نمایه 240316 نوروز پیروز
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More
Song image
تحریم گسترده نمایش انتخابات مردم حلقه محاصره را به دور رژیم تنگ تر می کنند

By - فرزین ایرانفر, سعید افشار

تحریم گسترده نمایش انتخاباتی. مردم حلقه محاصره را به دور رژیم تنگ تر و تنگ تر می کنند
گپ بامدادی: فرزین ایرانفر سعید افشار

More
Song image
سرسخن 240309 روز جهانی زن

By - نمایه

سرسخن و نمایه 240309 روز جهانی زن
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More
Song image
سرسخن و نمایه 2400302 روز جهانی زن

By - نمایه

سرسخن و نمایه 2400302 روز جهانی زن
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها

More