site loader
Song image
جنایت انفجار و آدمکشی در افغانستان، قتل دهها دانشجو و دختر دانش آموز

By - حریف معروف

جنایت انفجار و آدمکشی در افغانستان، قتل دهها دانشجو و دختر دانش آموز

More
Song image
چهارمین موج کرونا در ایران، جهش ایرانی کرونا و سرعت بسیار پایین واکسیناسیون

By - گزارش

چهارمین موج کروناویروس در ایران، جهش ایرانی کرونا و سرعت بسیار پایین واکسیناسیون

More
Song image
خبر و گزارش 20210508

By - خبرگزارش

خبر و گزارش 20210508 مذاکرات احیای توافق هسته ای برجام، فراخوان گردهم آئی سراسری بازنشستگان، اعتراضات دانش‌آموزی در شهرهای مختلف، جان باختن دو کارگر در حادثه معدن زغال سنگ طزره دامغان، پاسخ وحید و حبیب افکاری به تهدیدها و وعده‌ها: شرافتمان را نمی‌فروشم، قدرت خرید مردم نصف شده. و …

More
Song image
از بیداد کرونا در ایران تا درز فایل صوتی ظریف و کاندیداتوری تاج زاده

By - گپ بامدادی

از بیداد کرونا در ایران تا درز فایل صوتی ظریف و کاندیداتوری تاج زاده

More
Song image
بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

By - شکوفه منتظری

بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

More
Song image
خواسته ها و اعتراض های بازنشستگان، مبارزه برای نان و زندگی

By - ستار رحمانی

خواسته ها و اعتراض های سراسری بازنشستگان، مبارزه برای نان و زندگی

More
Song image
خبر و گزارش 20210313 افزایش سرکوب پیروان آیین بهائی و…

By - خبرگزارش

خبر و گزارش 20210313 قتل دو سوخت بر دیگر در بلوچستان در تیراندازی ماموران رژیم، افزایش سرکوب پیروان آیین بهائی، شرکت ارتش در سرکوب تظاهرات دی ۱۳۹۷، مذاکرات امریکا و ایران بر سر برجام گزارش جاوید رحمان: با زنان و دختران در ایران مانند شهروندان درجه دو رفتار می شود و …..

More
Song image
تهدید وزیر اطلاعات به تجهیز رژیم به سلاح هسته‌ای، بگیر و ببند فعالان و …..

By - خبرگزارش

هشدار وزیر اطلاعات به تجهیز رژیم به سلاح هسته‌ای، بگیر و ببند فعالان مدنی سیاسی کارگری و …..

More
Song image
امریکا و برجام،اعدام و زندان و بازداشت ها، فساد مالی در رژیم، مرگ دو دانش آموز و…

By - خبرگزارش

امریکا و برجام، خبرها از اعدام و زندان و بازداشت ها، فساد مالی در رژیم، مرگ دو دانش آموز در آتش سوزی مدرسه کانکسی، کمپین “من هم قربانی زنای با محارم هستم” ، یاد چند تن از رفتگان و …..

More