site loader
Song image
زنده باد زندگی. نقد و بررسی رمان رعنا سلیمانی

By - انور عباسی, فرزین ایران فر

زنده باد زندگی. نقد و بررسی رمان رعنا سلیمانی

More
Song image
آوازِ نگاه از دریچه‌ی تاریک روایت ها از خانواده‌های درگیر زندان

By -

آوازِ نگاه از دریچه‌ی تاریک ۱۲۳ روایت در چهار فصل از خانواده‌های درگیر زندان دهه‌ی‌ شصت گفتگوی فرزین ایران فر با مهدی اصلانی

More
Song image
رابطه فلسفه و ادبیات. گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر

By -

رابطه فلسفه و ادبیات سیری در نقد ادبی: گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر

More
Song image
آزادی بیان بی قیدوشرط در جامعه

By - فرزین ایران فر

2020-06-13 آزادی بیان بی قیدوشرط در جامعه و در وقت تماس های تلفنی رادیو همبستگی مرز توهین و حفظ احترام و کرامت انسانی دیگران کجاست؟ آیا داوری هم در کار است؟ فرزین ایران فر ، سعید افشار

More
Song image
یادمان نجف دریابندری گفتگو با اکبر معصوم بیگی

By - فرزين ايران فر

گفتگوی فرزین ایران فر با اکبر معصوم بیگی نویسنده و مترجم

More
Song image
کتاب 19 جلدی افسانه های مردم ایران

By - فرزین ایران فر

کتاب فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران تالیف علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی گذری و مکثی بر جنبه هائی از این کتاب گفتگوی فرزین ایران فر با رضا خندان مهابادی

More