site loader
Song image
پرتره ای از احمد رضا احمدی شاعر موج نو گرا

By - حافظ موسوی, فرزین ایران فر

پرتره ای از احمد رضا احمدی شاعر موج نو گرا گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی

More
Song image
جایزه ادبی نوبل 2020 برای لوئیز گلیک شاعر امریکائی

By - ژیلا مساعد, فرزین ایران فر

جایزه ادبی نوبل 2020 برای لوئیز گلیک شاعر امریکائی

More
Song image
زندانی کردن رضا خندان، بکتاش آبتین، کیوان باژن

By - فرزین ایران فر

زندانی کردن رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان ایران و خسرو صادقی بروجنی پژوهش گر جامعه شناس گفتگو با فرزین ایران فر

More
Song image
زنده باد زندگی. نقد و بررسی رمان رعنا سلیمانی

By - انور عباسی, فرزین ایران فر

زنده باد زندگی. نقد و بررسی رمان رعنا سلیمانی

More
Song image
آوازِ نگاه از دریچه‌ی تاریک روایت ها از خانواده‌های درگیر زندان

By -

آوازِ نگاه از دریچه‌ی تاریک ۱۲۳ روایت در چهار فصل از خانواده‌های درگیر زندان دهه‌ی‌ شصت گفتگوی فرزین ایران فر با مهدی اصلانی

More
Song image
رابطه فلسفه و ادبیات. گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر

By -

رابطه فلسفه و ادبیات سیری در نقد ادبی: گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر

More
Song image
آزادی بیان بی قیدوشرط در جامعه

By - فرزین ایران فر

2020-06-13 آزادی بیان بی قیدوشرط در جامعه و در وقت تماس های تلفنی رادیو همبستگی مرز توهین و حفظ احترام و کرامت انسانی دیگران کجاست؟ آیا داوری هم در کار است؟ فرزین ایران فر ، سعید افشار

More
Song image
کتاب 19 جلدی افسانه های مردم ایران

By - فرزین ایران فر

کتاب فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران تالیف علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی گذری و مکثی بر جنبه هائی از این کتاب گفتگوی فرزین ایران فر با رضا خندان مهابادی

More