site loader
Song image
جایزه ادبی واو

By - فرزین ایران فر

جایزه ادبی واو
فرزین ایران فر

More
Song image
روی روشن ماه. گفتگوی با فریده ابلاغیان

By - فریده ابلاغیان, فرزین ایران فر

گفتگوی فرزین ایران فر با فریده ابلاغیان نویسنده

More
Song image
داستان مسخ فرانتس کافکا

By - محمدرضا دارکولی, فرزین ایران فر

سیری در نقد ادبی. داستان مسخ فرانتس کافکا

More
Song image
رمان “در گریز”. گریز از سنت و ایدئولوژی. گفتگو با علی رادبوی

By - فرزین ایران فر

رمان “در گریز”. گریز از جمهوری اسلامی و از سنت و ایدئولوژی

More
Song image
این قصه نام ندارد. زن زندانی از دوران اسارتش سخن می گوید

By - ونوس ترابی

این قصه نام ندارد. ونوس ترابی
زن زندانی از دوران اسارتش سخن می گوید

More
Song image
نوشته های کوتاه پرسش های بزرگ

By - م.ر محمودیان, فرزین ایرانفر

نوشته های کوتاه پرسش های بزرگ

More
Song image
آزادی عشق، عشق آزاد

By - فرزین ایران فر

آزادی عشق، عشق آزاد
فرزین ایران فر

More
Song image
رمان پی نوشت اپراتور

By - ونوس ترابی, فرزین ایران فر

پی نوشت اپراتور، نشر باران. گفتگوی فرزین ایرانفر با ونوس ترابی

More
Song image
خودکشی شیده لالمی روزنامه نگار

By - فرزین ایران فر

خودکشی شیده لالمی روزنامه نگار سخت کوش مرگ خودخواسته در آن فضای تیره فرزین ایران فر

More
Song image
 سرایش شعر به زبان کردی و فارسی

By - انور عباسی, فرزین ایران فر

دوزبانگی!  سرایش شعر به زبان کردی و فارسی کنش سیاسی وفرهنگی و انسان را مد نظر داشتن فرزین ایران فر از جهان اشعار و افکار انور عباسی شاعر می پرسد

More
Song image
رمان استر

By - محسن نکومنش, فرزین ایران فر

رمان استر. گفتگوی فرزین ایران فر با محسن نکومنش نویسنده

More
Song image
پرتره ای از احمد رضا احمدی شاعر موج نو گرا

By - حافظ موسوی, فرزین ایران فر

پرتره ای از احمد رضا احمدی شاعر موج نو گرا گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی

More
Song image
جایزه ادبی نوبل 2020 برای لوئیز گلیک شاعر امریکائی

By - ژیلا مساعد, فرزین ایران فر

جایزه ادبی نوبل 2020 برای لوئیز گلیک شاعر امریکائی

More
Song image
زندانی کردن رضا خندان، بکتاش آبتین، کیوان باژن

By - فرزین ایران فر

زندانی کردن رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان ایران و خسرو صادقی بروجنی پژوهش گر جامعه شناس گفتگو با فرزین ایران فر

More
Song image
زنده باد زندگی. نقد و بررسی رمان رعنا سلیمانی

By - انور عباسی, فرزین ایران فر

زنده باد زندگی. نقد و بررسی رمان رعنا سلیمانی

More