site loader
Song image
از بورژوازی و رهبری با وکالت سیاسی تا چالش های اتحاد چپ و سوسیالیستی

By - بهروز فراهانی

جدال گفتمان ها و آلترناتیوها در خیزش جاری زن زندگی آزادی
از بورژوازی ضدانقلاب و رهبری با وکالت سیاسی تا انقلاب و چالش های اتحاد چپ و سوسیالیستی
نقدونظر با بهروز فراهانی

More
Song image
تداوم خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، مساله رهبری و ماجرای کارزار وکالت

By - مجید تمجیدی, حمید جهانبخش

تداوم خیزش انقلابی زن زندگی آزادی،مساله رهبری و ماجرای کارزار وکالت و …
گپ بامدادی،.مجید تمجیدی، حمید جهانبخش، سعید افشار

More
Song image
کارزار وکالت سیاسی، فرهنگ شبان رمه گی!

By - سعید افشار

سعید افشار: خوب بد زشت. کارزار وکالت سیاسی، فرهنگ شبان رمه گی!
نمایه 20230121

More
Song image
یاد مانای سعید سهرابی در سالگرد خاموشی او

By - گفتار

یاد مانای سعید سهرابی فعال کمونیست
در سالگرد خاموشی او

More
Song image
پیشروی و دستاورد جنبش زن، زندگی، آزادی و از دیگر سو ترفندهای رژیم و شیوه های سرکوب

By - حیدر جهانگیری, حمید جهانبخش

پیشروی و دستاورد جنبش زن، زندگی، آزادی و از دیگر سو ترفندهای رژیم و شیوه های بکار رفته در سرکوبهای اخیر و…
گپ بامدادی: حیدر جهانگیری حمید جهانبخش سعید افشار

More
Song image
پشتیبانی از نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی ابدو” در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی.

By - ناصر زراعتی

پشتیبانی از نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی ابدو” در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی. گفتگو با ناصر زراعتی

More
Song image
تحصن در دفاع از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در یوتبوری سوئد

By - مهرزاد دشتبانی

تحصن در دفاع از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در یوتبوری سوئد گفتگو با مهرزاد دشتبانی

More
Song image
مراسم پشتیبانی خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در کلیسای بزرگ شهر قدیمی استکهلم

By - آلبرت اسمیت

مراسم پشتیبانی و همبستگی با خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در کلیسای بزرگ شهر قدیمی استکهلم

More
Song image
خوب بد زشت! نمایه 20230114

By - نمایه

سعید افشار: خوب بد زشت! زشت و زیبای درون جنبش!
نمایه 20230114

More
Song image
جدال گفتمان ها و آلترناتیوها رسانه ها لابی ها سلبریتی ها در خارج، میدان خیابان محلات زندان در داخل

By - بهروز فراهانی

جدال گفتمان ها و آلترناتیوها در خیزش انقلابی جاری زن زندگی آزادی
رسانه ها لابی ها سلبریتی ها در خارج، میدان خیابان محلات زندان مبارزه در داخل
نقدونظر با بهروز فراهانی

More
Song image
روایت ها و صداها از درون خیزش انقلابی جنایت اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی

By - گزارش

روایت ها و صداها از درون خیزش انقلابی زن زندگی آزادی
جنایت اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، مادران و پدران و خواهران و برادران جانباختگان و زندانیان دسیاسی
گزارش

More
Song image
“زخم باز در آسمان” سالگرد جنایت سرنگونی هواپیمای مسافری بر فراز تهران دروغ.. تکذیب.. انکار ..اقرار

By - مهرآفاق مقیمی

“زخم باز در آسمان” سالگرد جنایت سرنگونی هواپیمای مسافری بر فراز تهران با موشک‌های سپاه پاسداران
دروغ تکذیب انکار … اقرار … کار خودشان بود … ماست مالی … نمایش دادگاه نمایشی

More
Song image
ادبیات و انقلاب

By - فرزین ایران فر

ادبیات و انقلاب
گفتگو با فرزین ایران فر

More
Song image
نگاهى به برخى از ويژگي ها و دستاوردها و گسست های جنبش زن زندگى آزادى

By - جواد تسلیمی

نگاهى به برخى از ويژگي ها و دستاوردها و گسست های جنبش زن زندگى آزادى
جواد تسلیمی

More
Song image
جنبش انقلابی جاری،همبستگی در خارج کشور پشتیبانی در غرب و جایگاه لابی گری

By - منصور فرهنگ

جنبش انقلابی جاری در ایران،همبستگی در خارج کشور
پشتیبانی افکار عمومی در غرب، مواضع دولت ها و جایگاه لابی گری

More
Song image
راهکارهای مبارزاتی در خیزش انقلاب جاری زن زندگی آزادی. موقعیت کنونی جنبش و چگونگی همبستگی؟

By - کوروش عرفانی

راهکارهای مبارزاتی در خیزش انقلاب جاری زن زندگی آزادی. موقعیت کنونی جنبش و چگونگی همبستگی؟
گفتگو با کوروش عرفانی

More