site loader
Song image
دادگاه فرجام حمید نوری در استکهلم. نگاهی به سه جلسه هفته نخست

By - دلجو آبادی

دادگاه فرجام حمید نوری در استکهلم. نگاهی به سه جلسه هفته نخست در گفتگو با دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر

More
Song image
پیشروی و دستاورد جنبش زن، زندگی، آزادی و از دیگر سو ترفندهای رژیم و شیوه های سرکوب

By - حیدر جهانگیری, حمید جهانبخش

پیشروی و دستاورد جنبش زن، زندگی، آزادی و از دیگر سو ترفندهای رژیم و شیوه های بکار رفته در سرکوبهای اخیر و…
گپ بامدادی: حیدر جهانگیری حمید جهانبخش سعید افشار

More
Song image
پشتیبانی از نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی ابدو” در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی.

By - ناصر زراعتی

پشتیبانی از نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی ابدو” در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی. گفتگو با ناصر زراعتی

More
Song image
مستندسازی جنایت: “قاضیانی” که طناب‌ دار گره می‌زنند

By - گفتار

“قاضیانی” که طناب‌ دار گره می‌زنند
شناسائی و معرفی دست اندرکاران جنایت بخشی از مستندسازی جنایت که بی عقوبت نخواهد بود
گفتار

More
Song image
روایت ها و صداها از درون خیزش انقلابی جنایت اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی

By - گزارش

روایت ها و صداها از درون خیزش انقلابی زن زندگی آزادی
جنایت اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، مادران و پدران و خواهران و برادران جانباختگان و زندانیان دسیاسی
گزارش

More
Song image
“زخم باز در آسمان” سالگرد جنایت سرنگونی هواپیمای مسافری بر فراز تهران دروغ.. تکذیب.. انکار ..اقرار

By - مهرآفاق مقیمی

“زخم باز در آسمان” سالگرد جنایت سرنگونی هواپیمای مسافری بر فراز تهران با موشک‌های سپاه پاسداران
دروغ تکذیب انکار … اقرار … کار خودشان بود … ماست مالی … نمایش دادگاه نمایشی

More
Song image
خوانش تکه‌هایی از فاجعه‌ی قتل هستی‌ نارویی در زاهدان توسط مرگ‌سرشتان جمهوری‌اسلامی

By - بهروز شیدا

هستی‌ی ما رفته است. خوانش تکه‌هایی از فاجعه‌ی قتل هستی‌ نارویی در جمعه‌ی خونین زاهدان توسط مرگ‌سرشتان جمهوری‌اسلامی

More
Song image
روایت ها و صداها از درون خیزش انقلابی از مراسم جانباختگان تا شعارهای معترضان و …

By - گزارش

زمادر میلاد معروفی و عرفان زمانی تا پدر آیلارحقی و مهران رحمانی.از گردهم آئی ها و مراسم جانباختگان، تظاهرات در زاهدان تا شعارهای معترضان مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی و …

More
Song image
خودکشی محمد مرادی،ساکن لیون فرانسه برای جلب توجه افکار عمومی با جنبش انقلابی در ایران

By - خبرگزارش

خودکشی محمد مرادی،ساکن لیون فرانسه برای جلب توجه افکار عمومی با جنبش انقلابی در ایران

More
Song image
علیه اعدام، زندانیان سیاسی را دریابیم

By - مرسده قائدی, علی دماوندی

علیه اعدام، زندانیان سیاسی را دریابیم. راهکارها برای مقابله با سیاست حکومتی در عرصه داخلی و بین المللی

More
Song image
خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، محمدعلی امینی، حمید جهانبخش، جواد تسلیمی، سعید افشار

By - گپ بامدادی

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، محمدعلی امینی، حمید جهانبخش، جواد تسلیمی، سعید افشار

More
Song image
تحصن کلکتیو 1401 در استکهلم. پشتیبانی جهانی و همبستگی در جنبش انقلابی چگونه؟

By - کتایون کشاورز

همبستگی و پشتیبانی از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. تحصن کلکتیو 1401 در استکهلم
پشتیبانی جهانی از چه راه هایی با چه راهکارهایی؟ همبستگی در جنبش انقلابی چگونه؟
گفتگوی با کتایون کشاورز کنش گر ضد تبعیض

More