site loader
Song image
خاوران مکان یاد! تلاش رژیم برای محو آثار جنایت خود در خاوران

By - خاطره معینی

خاوران مکان یاد! تلاش رژیم برای محو آثار جنایت خود درگورستان خاوران

More
Song image
ترفند رژیم برای محو آثار جنایت خود در خاوران

By - شهین پویا

ترفند رژیم برای محو آثار جنایت خود در خاوران
کانون زندانیان سیاسی در تبعید. شهین پویا

More
Song image
مردان، سکوت و انفعال در برابر خشونت‌های جنسی- جنسیتی را بشکنند

By - بهرنگ زندی

فراخوان شبکه مردان علیه خشونت ناموسی: مردان،سکوت و انفعال در برابر خشونت‌های جنسی- جنسیتی را بشکنند بهرنگ زندی

More
Song image
شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی

By - حرف همسایه

نجل رحیم: آیا مغز ما به تنهائی تصمیم می گیرد
محمدعلی عموئی: شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی

More
Song image
اعلام محاکمه حمید نوری مظنون کشتار زندانیان سیاسی در دادگاه استکهلم از روز هشتم ژوئن 2021

By - ایرج مصداقی

اعلام محاکمه حمید نوری مظنون کشتار زندانیان سیاسی در دادگاه استکهلم از روز هشتم ژوئن 2021

More
Song image
اعلام محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم

By - ویدا رستم پور

اعلام محاکمه حمید نوری مظنون کشتار زندانیان سیاسی در دادگاه استکهلم از روز هشتم ژوئن 2021

More
Song image
خبر و گزارش 20210313 افزایش سرکوب پیروان آیین بهائی و…

By - خبرگزارش

خبر و گزارش 20210313 قتل دو سوخت بر دیگر در بلوچستان در تیراندازی ماموران رژیم، افزایش سرکوب پیروان آیین بهائی، شرکت ارتش در سرکوب تظاهرات دی ۱۳۹۷، مذاکرات امریکا و ایران بر سر برجام گزارش جاوید رحمان: با زنان و دختران در ایران مانند شهروندان درجه دو رفتار می شود و …..

More