site loader
Song image

یورش روسیه به اوکراین. واکنش ها در جهان، سیاست یک بام و دو هوا پرسش ها و نظرهای شنوندگان

By - بهروز فراهانی

یورش روسیه به اوکراین. واکنش ها در جهان، سیاست یک بام و دو هوا و …
همراه با پرسش ها و نظرهای شنوندگان
نقدونظر با بهروز فراهانی

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Similar Tracks