site loader
Song image

کسی با سواد است که از آموخته هایش برای تغییر در زندگی استفاده کند

By - گفتار

کسی با سواد است که از آموخته هایش برای تغییر در زندگی استفاده کند

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.