site loader
Song image

مارکس و ادبیات بازخوانی جستار تری ایگلتون از مارکس ادیب چه می‌دانید؟

By - فرزین ایرانفر

مارکس و ادبیات. بازخوانی جستار تری ایگلتون
از مارکس ادیب و شاعر چه می‌دانید؟
فرزین ایرانفر

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.