site loader
Song image

زن ها گیس جمهوری می بافند. روایتی از جمهوری خواهی ایرانیان قسمت (2)

By - گفتار

زن ها گیس جمهوری می بافند. روایتی از جمهوری خواهی ایرانیان قسمت (2)
نوشته:شیرین کریمی انتشار:نقد اقتصاد سیاسی صدا:ویدا هوشیار تنظیم رادیوئی:سعید افشار

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.