site loader
Song image

روایت ها و صداها از درون خیزش انقلابی از مراسم جانباختگان تا شعارهای معترضان و …

By - گزارش

زمادر میلاد معروفی و عرفان زمانی تا پدر آیلارحقی و مهران رحمانی.از گردهم آئی ها و مراسم جانباختگان، تظاهرات در زاهدان تا شعارهای معترضان مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی و …

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.