site loader
Song image

حمله امریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در متن بحران جنگ غزه. آیا جنگ میشود؟

By - بهروز فراهانی

نقد و نظر با بهروز فراهانی. تنش آمریکا و ایران در متن بحران جنگ غزه.
حمله امریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. آیا جنگ میشود؟

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.