site loader
Song image

تحصن کلکتیو 1401 در استکهلم. پشتیبانی جهانی و همبستگی در جنبش انقلابی چگونه؟

By - کتایون کشاورز

همبستگی و پشتیبانی از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. تحصن کلکتیو 1401 در استکهلم
پشتیبانی جهانی از چه راه هایی با چه راهکارهایی؟ همبستگی در جنبش انقلابی چگونه؟
گفتگوی با کتایون کشاورز کنش گر ضد تبعیض

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.