site loader
Song image

به تصویر درآوردن طنزانه درگیری سنت و تجدد در دایی جان‌ ناپلئون و آثار ایرج پزشک‌زاد

By - حمید جهانبخش, سعید افشار

به تصویر درآوردن طنزانه درگیری سنت و تجدد در دایی جان‌ ناپلئون و آثار دیگر

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.