site loader
Song image

بحران آب قطع مکرر برق حوادث کارگری اعتراض های شهروندان و…

By - خبرگزارش

خبر و گزارش 20210529 ژرف تر شدن روزبه‌روز بحران آب، مشکل شهروندان در قطع مکرر برق و اینترنت، اقتصاد ۵ سال آینده ایران، حوادث کارگری و مرگ در حین کار اتفاقی روزمره، اعتراض های کشاورزان شرق اصفهان،کارکنان رسمی صنعت نفت، حکم های بیدادگاه های رژیم، افزایش بهای نان، و …

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *