site loader
Song image

از بورژوازی و رهبری با وکالت سیاسی تا چالش های اتحاد چپ و سوسیالیستی

By - بهروز فراهانی

جدال گفتمان ها و آلترناتیوها در خیزش جاری زن زندگی آزادی
از بورژوازی ضدانقلاب و رهبری با وکالت سیاسی تا انقلاب و چالش های اتحاد چپ و سوسیالیستی
نقدونظر با بهروز فراهانی

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.